Usługi Drukuj
Wpisał Piotr Rydzek   
Poniedziałek, 31. Październik 2011 20:30

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. - Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 189, poz. 1158 ze zm.) notariusz dokonuje następujących czynności:

  • sporządza akty notarialne;
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
  • sporządza poświadczenia;
  • doręcza oświadczenia;
  • spisuje protokoły;
  • sporządza protesty weksli i czeków;
  • przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe;
  • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
  • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
  • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.
LAST_UPDATED2